วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

พริก


พริก ทุกชนิดจะมีสาร แคปไซซิน มีสรรพคุณช่วยระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิตและหัวใจ ช่วยขับเหงื่อ มีสารต้าน อนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิด มะเร็ง ได้ ถ้ารับประทาน พริก มากๆ หรือรับประทานเผ็ดเป็นประจำ ระบบการย่อยและดูดซึมอาหารจะทำงานไม่ดี แต่ถ้ารับประทานในปริมาณพอเหมาะ จะทำให้เลือดไม่จับตัว เป็นก้อน เลือดไหลเวียนได้ดี

บทความที่ได้รับความนิยม